Бойлерите OEKOBOILER от серии 13 и 14 вече са управляеми в пълен обем чрез WiFi приложение .

Независимо дали от собствения дом, или от другия край на света, комфортът на топлата вода и икономичното и трайно използване на вашия бойлер Oekoboiler могат да бъдат управлявани. Всички режими на работа и настройки са свободно регулируеми.

Освен това уредите са получили ново дигитално управление, чрез което точността на индикаторите винаги се изобразява през WLAN. Топлоизолацията и достъпът до агрегата също са проектирани наново и са енергийно ефективни.

Бойлерът OEKOBOILER – вече пригоден за Интернет на нещата!