1. Събиране, обработване и използване на лични данни
При посещение на този уеб сайт ние не събираме никакви лични данни от Вас. Лични данни се събират само когато сами ни съобщите тези данни чрез нашия формуляр за контакт. Тези данни се използват изключително за отговор на Вашата заявка и след това се изтриват.

2. Използване на собствени бисквитки
При извикване на определени страници се задава така наречената „сесийна бисквитка“. В този случай се касае за малък текстов файл, който автоматично отново се изтрива от компютъра след края на сесията на браузъра. Този файл служи изключително за това да могат да се използват определени приложения. При повечето уеб браузъри можете да промените настройките, така че браузърът ви да не приема нови бисквитки или получените бисквитки да бъдат изтривани. Как работи тази функция конкретно за Вашия браузър обикновено може да бъде открито чрез неговата помощна функция.

3. Регистрационни файлове на сървъра
Както при всяка връзка с уеб сървър, сървърът на нашия доставчик на уеб хостинг Novatrend, Швейцария, регистрира и съхранява определени технически данни. Тези данни включват IP адреса и операционната система на Вашето устройство, данните, времето на достъп, вида на браузъра, както и заявката за браузъра, включително произхода на заявката (препращащия). Това е необходимо по технически причини, за да Ви предоставим на разположение нашия уеб сайт. Доставчикът на уеб хостинг защитава тези данни с технически и организационни мерки срещу неоторизиран достъп и не ги предава на трети лица. Доколкото в този случай обработваме лични данни, ние го правим на базата на нашия интерес да Ви предложим възможно най-добрия потребителски опит и да гарантираме сигурността и стабилността на нашите системи.

4. Google Analytics
Този уеб сайт използва Google Analytics – услуга за уеб анализ на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Google Analytics използва т. нар. бисквитки, т.е. текстови файлове, които се съхраняват на компютъра Ви и позволяват анализ на използването на уеб сайта от Ваша страна.

Google използва тази информация, за да оцени използването на уеб сайта от Ваша страна по поръчка на оператора на този уеб сайт, да състави доклади за дейностите на уеб сайта и да предостави на оператора на уеб сайта други услуги, свързани с използването на уеб сайта и използването на интернет. Прехвърленият в рамките на Google Analytics IP адрес на Вашия браузър няма да бъде обединяван с други данни от Google.

Чрез съответната настройка във вашия браузър можете да предотвратите или отново да изтриете съхранението на бисквитките.

5. Бюлетин
Ако сте се регистрирали за нашия бюлетин с имейл адреса си, ние ще съхраним и използваме вашия имейл адрес с цел изпращане на бюлетина с информация и реклама за нас, докато не се отпишете от него.

За нашия бюлетин използваме услугата Mailchimp на Rocket Sience Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308.

Ако въведете имейл адреса си за получаване на бюлетина, той първо ще бъде съхранен от MailChimp с цел изпращане на имейл на собственика, в който той/тя може да потвърди абонамента за бюлетина (Double-Opt-In). След такова потвърждение имейл адресът ще бъде постоянно съхраняван при MailChimp, докато не се отпишете от получаването на бюлетина, или ще бъде изтрит от нас. MailChimp съхранява датата на регистрацията, както и IP адреса, под който е извършена регистрацията. По-нататъшно използване на вашия IP адрес не се осъществява.

Обръщаме внимание, че данните, събирани и използвани от MailChimp, се съхраняват и обработват на компютри в САЩ. С Вашето съгласие да получавате нашия бюлетин вие се съгласявате с това. Освен това сме сключили договор за обработване на данни с MailChimp въз основа на т. нар. стандартни договорни клаузи на ЕС. Друго предаване на Вашия имейл адрес на трети лица не се осъществява.

Можете да се отпишете от нашия бюлетин по всяко време. Всеки имейл с нашия бюлетин съдържа връзка за отписване. Можете също така по всяко време да се откажете от съгласието си да използваме Вашия имейл адрес в бъдеще. Използвайте за тази цел посочените възможности за контакт.

6. Уеб магазин
Обръщаме внимание, че с цел по-опростен процес на пазаруване и за по-късно изпълнение на договора от страна на оператора на уеб магазина, в рамките на бисквитките се съхраняват данните за IP на собственика на връзката, също и името, адреса и платежното средство на купувача.

Освен това с цел изпълнението на договора следните данни се съхраняват и от нас: лични адресни данни. Предоставените от Вас данни са необходими за изпълнение на договора, респ. за изпълняването на преддоговорни мерки. Без тези данни не можем да сключим договор с Вас. Прехвърляне на данни към трети лица не се извършва, с изключение на прехвърлянето на данните за кредитните карти на банката изпълнител/доставчика на платежни услуги с цел приспадане от сметка на покупната цена, на упълномощената от нас транспортна компания/компания за доставка за доставяне на стоката, както и на нашия данъчен консултант за изпълнение на нашите данъчноправни задължения.

След прекъсване на процеса на пазаруване съхраняваните при нас данни ще бъдат изтрити. При сключване на договор всички данни от договорните отношения се съхраняват до изтичане на данъчноправния срок за съхранение (10 години). Данни като име, адрес, закупена стока и дата на закупуване също се съхраняват текущо до изтичане на гаранцията на продукта (10 години).

7. Вашите права
Принципно имате право на информация, корекция, изтриване, ограничаване, преносимост на данни, отмяна и възражение. Ако смятате, че обработването на вашите данни нарушава закона за защита на данните или ако исковете Ви за защита на данните са нарушени по друг начин, можете да подадете оплакване до надзорния орган.